ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΛΕ

Τοποθέτηση ρελέ

Το ρελέ διαφυγής ρεύματος είναι μία συσκευή που τοποθετείτε στο γενικό πίνακα πριν από όλα τα κυκλώματα και συγκρίνει τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα ρεύματα.

  • Όταν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει διαφορά, τότε αμέσως ενεργοποιείται και διακόπτει το κύκλωμα.

Χρήση ρελέ

Η χρήση του αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη ή όπως το ξέρουμε ρελέ έγινε υποχρεωτική και απαραίτητη σε όλες τις νέες αλλά και τις παλιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Εγκατάσταση

Με ένα τηλεφώνημα αναλαμβάνουμε να τοποθετήσουμε με ασφάλεια στον πίνακά σας οποιοδήποτε τύπου ρελέ,διασφαλίζοντας την ασφάλεια της περιουσίας σας και των χρηστών της εγκατάστασης.

TOP