ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Τι είναι η γείωση και πως μας προστατεύει;
Η γείωση είναι το βασικό μέτρο προστασίας, που έχει σκοπό να προφυλάξει την εγκατάσταση από διαρροές ρευμάτων και το προσωπικό από επικίνδυνες τάσεις επαφής, που προέρχονται από την καταστροφή μόνωσης των αγωγών.

Ως γείωση ορίζεται η αγώγιμη σύνδεση ενός σημείου του κυκλώματος ή ενός μεταλλικού αντικειμένου με το έδαφος, προκειμένου να αποκτήσουν το ίδιο δυναμικό με τη γη.
Στις νέες εγκαταστάσεις είναι υποχρεωτική από τον ΕΛΟΤ HD384 η κατασκευή θεμελιακής γείωσης τοποθετημένη εντός του οπλισμού του σκυροδέματος.
Οι εγκαταστάσεις χωρίς ή με προβληματική γείωση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες γιατί τα ρεύματα που προκαλούνται από σφάλματα ή διαρροές παραμένουν στα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης και αποτελούν άμεσο κίνδυνο ατυχήματος. Επιτρέποντας τη ροή του ρεύματος στη γη, η σωστή γείωση μας εξασφαλίζει ότι θα καεί ή θα πέσει η ασφάλεια όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε και να επιδιορθώσουμε αποτελεσματικά και υπεύθυνα την υφιστάμενη γείωσή σας και αν χρειαστεί να κατασκευάσουμε μια καινούργια. [contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]