ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα Αυτόνομα ΦΒ συστήματα αφορούν περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση γίνεται σε περιοχή που δεν υπάρχει πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), ή θέλουμε να έχουμε ενεργειακή αυτονομία ανεξάρτητα από τον πάροχο.

Ο σχεδιασμός αυτόνομων φωτοβολταϊκων συστημάτων σε μια κατοικία προϋποθέτει τη διεξαγωγή τεχνικοοικονομικής μελέτης,έτσι ώστε να προκύψουν λύσεις οικονομικά συμφέρουσες και ενεργειακά αποδοτικές.

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα εξής μέρη:

  • Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια,που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική τάση (dc).
  • Τους συσσωρευτές (μπαταρίες),απαραίτητο στοιχείο αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Το ρυθμιστή φόρτισης.
  • Τον αντιστροφέα (inverter),ο οποίος μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη.
  • Τις καλωδιώσεις,τους πίνακες και όλα τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία και την ασφάλεια του δικτύου.

Επομένως, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι ενεργειακές ανάγκες, ώστε κατά τη διαδικασία της διαστασιολόγησης να υπολογιστεί σωστά τόσο η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται, όσο και οι παράμετροι (τύπος και μέγεθος) των συσσωρευτών που θα χρησιμοποιηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε από κοινού το καλύτερο σύστημα που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας. [contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]